Na podporu činnosti škol, neziskových organizací, obcí i jednotlivců v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřuje dlouholetý dotační program Libereckého kraje číslo 8.1, v němž je možné až do 28. února žádat o finanční příspěvek. Nyní nově tento program podporuje také dlouhodobou práci s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství – tedy různé oddíly mladých ochránců přírody, včelařské, rybářské a myslivecké kroužky.

„Jeho prostřednictvím chceme podporovat organizace, které se věnují ekologické výchově v menším rozsahu a svou činností doplňují pestrou mozaiku těchto aktivit pro obyvatele i návštěvníky kraje. Střediskům a dalším organizacím, které poskytují ekologickou výchovu dlouhodobě ve větším rozsahu, plánujeme od letošního roku pomáhat dlouhodobě. Naším cílem je tyto organizace stabilizovat  a umožnit, aby se na celém území kraje rozvíjely na společném základě,“ uvedl krajský radní za životní prostředí a zemědělství Václav Židek.  

K rozdělení je připraveno 1,4 milionu korun, přičemž žadatelé mohou na projekt získat až 150 tisíc korun. Návrhy projektů a přípravu žádostí o dotaci je vhodné konzultovat s příslušným pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje. „Předkládané projekty bývají různorodé: od přípravy a realizace dlouhodobých školních programů k začlenění ekologické výchovy do školní výuky, úprav školních zahrad a budování přírodních učeben až po osvětové akce pro rodiny s dětmi či interaktivní naučné stezky,“ naznačil Židek.

Vedle tohoto programu lze nyní v oblasti životního prostředí a zemědělství žádat také v dalších. Program číslo 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny nabízí celkem tři miliony korun. Stejná částka je vyhrazena také v programu číslo 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce. Na žadatele v programu číslo 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů na žadatele čekají dva miliony korun a v programu číslo 8.6 Podpora retence vody v krajině činí celková částka 9,5 milionu korun. Kompletní informace jsou k dispozici na dotačním webu Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz

Zdroj: Liberecký kraj, Jan Mikulička, odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Pin It on Pinterest

X
X