„Práce kočího v lesní těžbě a vyšetření zdravotního stavu chladnokrevného koně“, tak se jmenoval workshop v podání MVDr. Blanky Řehořkové a Ing. Karla Maříka, který byl uspořádán dne 4. 4. 2022 pro žáky oboru Veterinářství a oboru Lesní mechanizátor.

Práci s koněm v lese přijela v praxi ukázat paní Petra Malá, která pracuje na Frýdlantsku jako kočí v lesní těžbě. Přivezla své chladnokrevné valachy, slezského norika a křížence českomoravského belgika.

Jednoho koně jsme zapřáhli do práce, účastníci se dozvěděli, z jakých částí se skládá postroj na koně pro těžbu v lese a jaké povely kočí při práci s koněm používá. Zkusili si koně postrojit a pak se účastnili vlastní manipulace s kládami v lese ve složitějším terénu a vyvezení dřeva na místo, odkud se dá už odvézt technikou.

Na druhém koni jsme provedli klinické vyšetření. Začali jsme u nacionálií a nahlédnutí do Průkazu koně, pokračovali jsme zjištěním a popisem výživného stavu, chování, temperamentu, dále vyšetřením triasu a jednotlivých orgánových soustav. Zároveň se studenti seznámili s nejčastějšími nemocemi, které mohou tyto koně postihnout, jak jim předcházet, jaké jsou možnosti aplikace léků koním a jak a proč odebíráme vzorky na vyšetření. Seznámili jsme je také s předkupním vyšetřením koně, čeho si všímat a jak takové vyšetření probíhá.

Na konci workshopu byla diskuze. Paní Malá sdílela své zkušenosti z praxe, jak kočího, tak majitele koní. Jaké potíže u koní řešila a jaké nemoci postihují častěji právě chladnokrevné koně. Osvětlila, proč je nutné podkování koně pro práci v lese.

Myslíme si, že workshop byl pro žáky velmi přínosný, viděli vše v praxi, mohli se ptát na to, co je zajímá a spoustu věcí si vyzkoušet. A z veterinárního pohledu nyní vědí, čeho si u koně všímat, co vyšetřovat a s jakými zdravotními potížemi se mohou u chladnokrevných koní běžně setkat.

Zdroj a fotogalerie: Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, příspěvková organizace

Pin It on Pinterest

Share This
X
X