Od roku 2023 můžete v Liberci využívat novou sociální službu pro rodiny s dětmi. Najdete zde široké spektrum aktivit, které mají za úkol ulevit těmto rodinám a pomoci v nelehké životní situaci. Tato služba je bezplatná a je určena rodinám s dětmi, které trpí duševními onemocněními nebo dlouhodobou stresovou zátěží. Je vhodná pro děti od 6 do 18 let.

Základní činnosti služby jsou posilování rodičovských dovedností a kompetencí v oblasti péče o děti, posilování rodinných a sociálních vazeb, podpora rodičů při udržení stávajícího bydlení nebo hledání nového, podpora při řešení dluhů.

Mezi další základní činnosti patří pomoc při zařazení se rodičů na trh práce, podpora při hospodaření s finančními prostředky. Také například posilování rodičovských kompetencí ve vztahu k zhoršenému psychickému, duševnímu stavu dětí a edukace rodinných příslušníků a rodičů v okolí nemocného dítěte.

Zkušenost s obdobnou službou, se díky dotaci z Fondu bilaterální spolupráce mohla čerpat v zahraničí

Na přelomu února/března 2023 se pracovnice přímé obslužné péče sociálních služeb, projektového managementu a vedoucí chráněných dílen Sdružení TULIPAN, spolu s vrchní sestrou dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec zúčastnily studijní návštěvy v norském Østbytunet (pobytovém zařízení pro děti s duševním onemocněním, zejména s poruchami chování). Aktivita byla financována z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci fondů EHP a Norska na iniciativu „Cooperation of TULIPAN and Ostbytunet Centre for Treatment and Professional Development“.

Studijní cesta přinesla mnoho inspirace, zejména díky představení neurosekvenčního modelu, se kterým v Østbytunet pracují v teorii i praxi.

Pro organizace činné v psychiatrické péči, v sociálních službách a dalších oblastech nabízí Sdružení TULIPAN možnost účastnit se prezentace práce s tímto modelem, která proběhne v prvním čevnovém týdnu 2023 v Liberci, kdy zaměstnanci norského Østbytunet přijedou představit tento model osobně.

Jedním z nejvýznamnějších prvků tohoto modelu je nejen pozitivní podpora dětí, ale také podpora učitelů, vychovatelů a terapeutů, a to tak, aby dokázali vhodnou intervencí dobře reagovat na aktuální potřeby dítěte. Zjednodušeně by šla realizovaná intervence popsat jako cílené dodávání zkušeností a podnětů, které dětem v určité fázi vývoje chyběly, a to nejčastěji v té nejranější. Celý přístup je založen na posilování kompetencí všech, kteří jsou s dítětem v každodenním kontaktu. Důkazem nám budiž, že děti, které absolvují pobyt v norském psychiatrickém centru, se zřídka kdy vrací do péče odborníků a nedochází tak k jejich rehospitalizaci a opětovnému odloučení z jejich přirozeného prostředí. 

Návštěva dětského psychiatrického centra Ostbytunet trvala dva dny.  Přestože se jedná o ekvivalent naší dětské psychiatrické nemocnice, centrum Ostbytunet nemocnici nepřipomíná. Jde o soubor několika domků rodinného typu s hřištěm s prolézačkami a školou v 1 malém areálu. Navzdory tomu, že se jedná o pobytové psychiatrické zařízení, děti pravidelně jezdí domů nejen na víkend, ale i v průběhu týdne. Jedná se o děti s velmi závažnými obtížemi, medikované i nemedikované, ale téměř všechny vnitřně motivované k tomu žít normálně jako jiné děti. Největší důraz se zde klade na vztahy a senzomotorickou regulaci. Takové podněty přímo působí na mozkový kmen, kde sídlí systém reakcí na stres, který je u dětí díky prožitému traumatu zcitlivělý. Proto se u takových dětí spouští silná, pro pozorujícího nepřiměřená obranná reakce i na podněty, které ve skutečnosti nejsou pro dítě ohrožující. Děti mají proto k dispozici celou řadu pomůcek od masážních a terapeutických míčků, přes balanční desky, plastelínu, kinetický písek až po trampolínu a lezeckou stěnu nebo tzv. “polštářovou místnost” na vybití emočního napětí. Terapeuti také pravidelně nabízejí masáž nohou a dlaní, jejichž stimulace pomáhá ke zklidnění. Zkráceně tedy můžeme říct, že jde o zcela odlišný přístup od našich dětských psychiatrických nemocnic. To zároveň potvrzuje vrchní sestra oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Blanka Stárková, která se stáže v Norsku účastnila.

V rámci společných dvou dnů se skupina s podporou lektorky a psycholožky Christin Weiss a klinické psycholožky Kaji Naes Johannessen zaměřila na témata vztahu mezi traumatem a stresem, vývojem mozku, attachementem a významem vztahů v podpoře dětí s vývojovým traumatem. Návštěva psychiatrického centra byla proložena návštěvou ubytovacích jednotek dětí a školy, která je v centru zřízena. Zaměstnanci Sdružení TULIPAN a vrchní sestra dětské psychiatrie KNL měli tak možnost hovořit s učiteli a terapeuty, kteří pracují v přímé péči s dětmi. Z důvodu ochrany dětí a eliminace stresu způsobeného setkáním s cizími lidmi neměla skupina možnost setkat se s dětmi napřímo.  

To, co si skupina odnesla z dvoudenního pracovně-studijního pobytu, je především fakt, že porozumění ovlivňuje naše rozhodnutí. To může znít jako jednoduché konstatování, ale v praxi je aplikace takového přístupu směrem k dětem a adolescentům s diagnostikovanou duševní nemocí klíčová. Práce s takovými dětmi nemůže probíhat podle předem daných tabulek, ale individuální prací s jednotlivcem. Naše fungování je totiž naprosto závislé na našem momentálním stavu a pokud si děti nesou důsledky traumatu z dětství, je individuální práce a navazování vztahu a důvěry mezi dítětem a terapeutem či pracovníkem sociální služby jednou z nejpodstatnějších součástí.

Jak to probíhá, kde službu můžete využít a koho můžete kontaktovat?

První kontakt se zájemcem probíhá buď ambulantní formou v kancelářích SAS RD Sdružení TULIPAN nebo v terénu v ORP Liberec a jeho okolí. Zájemce o službu může pracovníky kontaktovat telefonicky nebo emailem, kdy je dohodnuta osobní schůzka.

Provozní doba a místo kanceláře SAS RD Sdružení TULIPAN najdete přímo na stránkách poskytovatele služby www.sdruzenitulipan.cz/ostatni-projekty/sasrd

Tisková konference Sdružení TULIPAN.

 

Noc kostelů 2023

Noc kostelů je každoroční akce, která si klade za cíl umožnit široké veřejnosti neformální a bezprostřední setkání s křesťanstvím. Během této události jsou v podvečerních a nočních hodinách otevřeny pro veřejnost vybrané kostely různých...

číst více

Už sedm let pomáháme školám na Frýdlantsku…

V projektu Místní akční plán Frýdlantsko III se zástupci škol, neziskovek a obcí společně setkávají a přemýšlí, co by se dalo na Frýdlantsku ve vzdělávání zlepšit. Mapujeme vzdělávání na Frýdlantsku, aby naše děti měly lepší šance ve škole i v...

číst více

Komise soutěže Vesnice roku hodnotila Višňovou

Soutěž Vesnice roku 2023 je v plném proudu. Do pátku 28. dubna2023 mohly obce podávat své přihlášky a nakonec se do sedmadvacátého ročníku zapojilo hned 175 úžasných obcí. V průběhu května a června je čeká napínavý boj o titul, kdy je navštíví krajské komise a vyberou...

číst více

Pin It on Pinterest