Ve Višňové ukázali podstávkové domy

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si veřejnost mohla prohlédnout vnitřní prostory čp. 35 a č.ev. 1. V obou případech byl dosud zachován původní historický vzhled hrázděných domů, a to jak z venčí, tak ve vnitřních prostorách objektů. Starožitný nábytek jen podtrhl kouzlo a navodil báječnou atmosféru obou domů. U dubu Ochránce (stromu roku ČR z roku 2013) byla k vidění výstava dřevěných soch s ukázkou dřevosochání Janem Knigou, autorem dřevěného žabáka u rybníku Žabka ve Višňové, sochy andělky nacházející se v kostele sv. Anny v Andělce, či nynějším zpracovatelem originálního rozcestníku se zvoničkou, který bude umístěn na návsi ve Višňové. Ve Vísce se sešlo několik desítek občanů, kteří mimo jiné mohli využít bohatou nabídku občerstvení s pocitem bezpečí přímo pod dubem Ochráncem, který při velkých povodních v roce 2010 svým kmenem zadržel další naplaveniny valící se do obce. Tím zachránil hrázděnky za ním stojící a umožnil evakuaci vrtulníkem dvěma starším lidem.

Den podstávkových domů pokračoval komentovanou procházkou po Višňové a obhlídkou dalších skvostných objektů čp. 5 – nejstaršího podstávkového domu v obci a čp. 75 – největšího podstávkového domu v obci.

„Velké poděkování patří všem majitelům, kteří měli chuť a odvahu se do akce zapojit! Díky nim jsme mohli vidět, jak vypadá život v podstávce a hrázděnce a jak se udržuje vnější podoba staveb,“ řekla vedoucí Regionálního muzea ve Višňové Ing. Jana Kotrmanová.

Završení tohoto premiérového dne proběhlo ve staré hrázděné krčmě z 18.století – Hostinci U Vohnoutů, kde měl připravenou prezentaci o lidové architektuře Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D, vedoucí odboru národního památkového ústavu územního pracoviště v Liberci. K potěšení pořadatele Obce Višňová se přednášky zúčastnilo mnoho občanů, kteří mohli konzultovat obnovu, či údržbu hrázděných staveb přímo na místě.

„Připojením ke Dni otevřených podstávkových domů jsme chtěli poukázat na krásnou architekturu podstávkových a hrázděných domů v naší obci. Dosud se v našich katastrech Obce Višňová nachází desítky těchto objektů, z nichž 9 je památkově chráněných. Chtěli jsme ukázat, že i podstávkové, či hrázděné objekty mohou splňovat požadavky současné doby na bydlení a dále dát návod majitelům těchto krásných objektů, jak dosáhnout na finanční podporu k jejich zachování,“ dodal starosta Obce Višňová Ing. Michal Scheidl.

Závěrem Obec Višňová vyzývá všechny majitele hrázděných a podstávkových objektů v obci k zapojení se do téhož projektu „Den otevřených podstávkových domů“ v roce 2025.

Foto Jaroslav Bien.

Pin It on Pinterest