Frýdlant by se mohl stát pro snazší financování rekonstrukce frýdlantské nemocnice akcionářem KNL

Frýdlant by se mohl stát čtvrtým akcionářem Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) a to především proto, aby se zjednodušila možnost financování plánované rekonstrukce části areálu frýdlantské nemocnice. Ta má podle projektu přijít na zhruba 85 milionů korun bez DPH. Budovy ale patří městu Frýdlant, zatímco nemocnici provozuje KNL, což při hledání možností financování přináší řadu problémů.

O další podobě a budoucnosti nemocnice jedná Město Frýdlant s Libereckým krajem od začátku července 2019, tedy od doby, kdy KNL převzala frýdlantskou nemocnici od společnosti EUC. „Velmi brzy jsme se shodli na rozsahu nutných rekonstrukčních prací v zadní části areálu nemocnice, máme hotovou studii, pracuje se na projektu. Nicméně zatímco budoucí vzhled a fungování frýdlantské nemocnice jsou vlastně jasné, otazníky visí nad způsobem financování rekonstrukce,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město Frýdlant garantovalo, že do projektu investuje částku 25 milionů korun. Další peníze se ale zatím nepodařilo sehnat. „Oslovili jsme při hledání financí na rekonstrukci i okolní obce z Frýdlantska, ale jediný, kdo se k závazku přihlásil konkrétní částkou, byla Bulovka, která přislíbila ze svého rozpočtu 500 tisíc korun,“ podotýká místostarosta Frýdlantu, který má zdravotnictví ve své gesci.

Finanční příspěvek z kraje je kvůli vlastnictví objektů městem Frýdlant komplikovaný. Stejně jako případná investice KNL. „KNL nemůže jen tak investovat do cizího majetku. Pokud by to chtěla udělat, musela by se tato investice řešit smluvně například v nájemní smlouvě, muselo by být jasně dané, za jak dlouho se investice „odbydlí“ a vyřešit by se musela ještě celá řada nejasností. Bylo by to velmi komplikované a ze zkušeností s EUC víme, jaké komplikace mohou dlouhodobé nájemní smlouvy, byť se v současné době zdají výhodné a dokonalé, později přinést. Proto jsme se snažili najít pro obě strany výhodnější a jednodušší řešení. Takovým se nám jeví vstup Frýdlantu do akciové společnosti KNL,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Frýdlant by podle tohoto návrhu vložil do akciové společnosti majetkově tu část nemocnice, která je pro provozování nemocnice potřebná. „Došlo by k ocenění těchto objektů, na jehož základě by Frýdlant získal příslušný počet akcií ve společnosti. Tím by se objekty v zadní části nemocnice staly majetkem KNL, která by na ně mohla vytvářet například odpisové zdroje a pravidelně by je udržovala v rámci svého hospodaření. Samozřejmě že bude nadále nutné hledat zdroje na počáteční investice do rekonstrukce, ale ve chvíli, kdy bude Frýdlant akcionářem KNL a budovy budou součástí společnosti, budou jiné možnosti, jak využít vnitřní zdroje,“ dodává hejtman.

Návrh na vstup Města Frýdlant do akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec přednesl hejtman Libereckého kraje Martin Půta frýdlantským zastupitelům na veřejném zasedání ve středu 22. dubna 2020. Pokud by zastupitelé v budoucnu na tento vstup do KNL kývli, začne se připravovat ocenění dotčených budov v areálu nemocnice a vstup Frýdlantu pak budou muset schválit ještě další tři akcionáři KNL, kterými jsou vedle Libereckého kraje ještě statutární město Liberec a město Turnov.

„O možnosti vstupu Frýdlantu do akciové společnosti KNL jsem zastupitele informoval už na únorovém zastupitelstvu bezprostředně poté, co jsme o ní začali s hejtmanem kraje reálně uvažovat. Jsem přesvědčen o tom, že jde o nejlepší řešení pro zachování základní zdravotní péče na Frýdlantsku. Protože v KNL vidím garanci toho, že bude ve Frýdlantě provozovat tu zdravotní péči, kterou výběžek potřebuje,“ dodává místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město současně s vyjednáváním o možném vstupu do KNL pokračuje v přípravě projektu rekonstrukce tak, aby byl co nejdříve kompletně hotový.

Martina Petrášková
tisková mluvčí
Městský úřad Frýdlant

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest