Na jaře roku 2017 se na terénní pracovnici jedné z neziskových organizací působících na Frýdlantsku obrátila s prosbou o pomoc žena v nesmírně složité životní situaci. V uplynulých letech si prošla velmi obtížným obdobím spojeným s osobními ztrátami z řad nejbližších členů rodiny a narozením syna se smyslovým hendikepem. Bolestné zkušenosti byly hlavním důvodem, proč žena chtěla opustit obec, kde dlouhodobě žila. Dalším, neméně důležitým důvodem bylo to, že její toho času šestiletý syn trpící sluchovou vadou kombinovanou s poruchou autistického spektra měl nastoupit do školy a bylo zřejmé, že povinnou školní docházku bude muset absolvovat ve škole zaměřené na děti s tímto hendikepem. Žena společné s terénní pracovnicí začala promýšlet, jakou zvolit strategii, aby se žena, tou dobou nezaměstnaná (a kvůli synovu hendikepu v této životní etapě prakticky „nezaměstnatelná“), mohla v dohledné době přestěhovat do krajského města a být nablízku svému synovi, jehož nástup k povinnému školnímu vzdělávání se neúprosně blížil. Situaci vedle specifických potřeb ženina syna a skutečnosti, že žena byla nezaměstnaná, komplikovalo i ženino výrazné předlužení.

V krajském městě se ženu brzy podařilo nasměrovat do projektu prostupného bydlení, díky němuž po několika měsících získala malý byt. Poté, co syn nastoupil do speciální základní školy – a byl tedy zajištěn adekvátní způsob vzdělávání, jaké jeho hendikep vyžadoval –, přišla pro ženu další životní výzva v podobě nástupu do zaměstnání. Ženě se podařilo získat pozici v pomáhající profesi, v níž se začala úspěšně realizovat, a dokonce začala přemýšlet o dalším profesním rozvoji. Nová životní role jí nesmírně svědčila a práce ji bavila.

Předlužení, s nímž se žena potýkala, bylo způsobeno zejména nahromaděním složitých životních situací, jejichž vinou žena přišla o pravidelný příjem. Pracovnice neziskové organizace spolu s ženou dluhy důkladně zmapovala, konstatovala, že v řadě oblastí klientčina života došlo ke stabilizaci (žena měla vhodné bydlení, syn docházel do školy a ona pracovala) a mohou být zahájeny kroky, které dále zvýší ženinu šanci na plnohodnotné prožívání všeho dobrého, co může život jí i jejímu postiženému synovi nabídnout.

……………………….

V souvislosti s konferencí Bydlení a bezpečí na Frýdlantsku, která se koná v úterý 19. října v Klášteře Hejnice (na stránkách Freedlantsko.eu si o ní můžete přečíst zde), bychom čtenáře portálu rádi seznámili s příběhy lidí, kteří hledali nebo hledají bydlení. Některým se to nepodařilo. Někteří bydlení našli a příběh hledání domova je šťastně u konce. A někteří ke šťastnému konci nedospěli, ani když domov našli. Přesto je třeba jim opakovaně dávat šanci a podávat pomocnou ruku, protože skutečnost, že něco chtějí změnit, ještě neznamená, že to sami, bez pomoci a vstřícnosti druhých, dokážou.

………………………..

Poněkud netradiční pozvánka

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK atd. Vyjmenovaná slova po „b“. Každý je zná, všichni vědí… Ale možná už ne všichni vědí, že zhruba polovina jich je odvozena hned od prvního z nich, slovesa „být“, a že tedy „být“ velmi úzce souvisí s „bydlet“ a naopak – a to nejen z jazykového hlediska.

Ačkoli to zní samozřejmě, „jsme“ a přitom „bydlíme“, pro řadu z nás to tak samozřejmé není – někteří lidé dnes v bydlení narážejí na problémy, s nimiž si sami nedokážou poradit. Vysoké nájemné a kauce, diskriminace při vstupu do bydlení, specifické potřeby různých skupin obyvatel, jako jsou senioři, rodiče-samoživitelé, mladí lidé osamostatňující se od rodičů, osoby vracející se z léčebných zařízení, oběti domácího násilí, lidé s fyzickým nebo mentálním hendikepem, mladí lidé opouštějící dětský domov… Ti všichni a mnozí další jsou na trhu s bydlením zranitelní, a mají-li si bydlení udržet, cítit se v něm bezpečně, nezatěžovat majitele bytu dluhem na nájemném, své okolí konflikty, hlukem nebo nepořádkem (nic z toho přitom nemusí být projevem zlé vůle), je dobré znát jejich potřeby a snažit se jim vyjít vstříc.

Na to, jak pomoci těm, kdo pomoc v bydlení potřebují, na možnosti spolupráce jednotlivých aktérů v bydlení, ale i na zkušenosti obcí, které na svém území sledují potřeby obyvatel v oblasti bydlení a situaci řeší formou podporovaného bydlení, se zaměří konference „Bydlení a bezpečí na Frýdlantsku“, která proběhne v úterý 19. října v klášteře v Hejnicích. Mezi přednášejícími budou poradci z Ministerstvo práce a sociálních věcí, Agentury pro sociální začleňování či Platformy pro sociální bydlení, starostové obcí, které realizují „sociální bydlení“, sociální pracovníci či pracovníci Policie ČR.

Patříte-li mezi aktéry, jichž se otázka bydlení týká – jste představitelé obcí, zaměstnanci obecních úřadů, soukromí pronajímatelé, pracovníci úřadu práce, sociálních služeb, neziskových organizací, Policie ČR aj. –, anebo vás toto téma zajímá jako soukromou osobu, které není lhostejno, co se v oblasti bydlení děje, přijďte se setkat s odborníky, kolegy a těmi, kdo se mohou podělit o cenné zkušenosti. Dozvíte se mnoho zajímavého a i vy budete mít příležitost přispět k tématu, které je velmi složité, nicméně se jím nelze nezabývat, protože se dotýká nás všech.

Zájemci se mohou registrovat na stránkách projektu socialni-bydleni-frydlantsko.webnode.cz nebo vyplnit formulář. V případě dotazů pište prosím na adresu alice.chocholouskova@masif.cz.

Za MAS Frýdlantsko, z. s.
Alice Chocholoušková

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více
Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Obec Kunratice se dne 28. února 2024 stala hostitelem významné kulturní události, která přilákala více než 150 diváků do místního kulturního domu. Tato výjimečná akce, nazvaná "Přijede k nám Ondřej Vetchý", představila jednoho z nejuznávanějších českých herců, pana...

číst více

Pin It on Pinterest