Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky „Základní školy a mateřské školy, Bulovka, okres Liberec, příspěvková organizace“

Předpokládaný nástup 1. 9. 2022, příjem přihlášek do 31.3.2022.

Konkurzní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 31/3/2022 na adresu:
Obec Bulovka, Bulovka 101, 464 01 Bulovka. Na obálku uveďte: Konkurz – „Základní škola a mateřská škola, Bulovka, okres Liberec, příspěvková organizace“ – neotvírat.

Případné dotazy na telefonním čísle +420 602 124 600.

Více informací: obec Bulovka

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více
Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Obec Kunratice se dne 28. února 2024 stala hostitelem významné kulturní události, která přilákala více než 150 diváků do místního kulturního domu. Tato výjimečná akce, nazvaná "Přijede k nám Ondřej Vetchý", představila jednoho z nejuznávanějších českých herců, pana...

číst více

Pin It on Pinterest