Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant získala pověření od Ministerstva zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti „Osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“.
 
Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.
 
Škola bude od 1. 9. 2022 pořádat dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb.
Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně.
Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně.
Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. a II. stupně.
 
Kurz pro získání Osvědčení I. stupně je v rozsahu 12 hodin. Po skončení kurzu účastníci získají Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin s platností 3 roky.
Kurz pro získání Osvědčení II. stupně je v rozsahu 15 hodin. Po skončení kurzu účastníci absolvují písemný test. Pokud splní požadované podmínky, získají Osvědčení II. stupně s platností 5 let.
 
Doškolovací kurzy:
Prodloužení osvědčení I. stupně
– absolvování doplňujícího kurzu (délka školení 8 hodin)
Prodloužení osvědčení II. stupně
– absolvování doplňujícího kurzu (délka školení 8 hodin).
 
Autorizované osoby/školitelé: Ing. Jaroslav Palarec, Ing. Miroslav Kudrna.
 
Povinné školení pracovníky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zabezpečuje: Ing. Kateřina Forýsová, ředitelka odboru hygieny práce.
 
Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod.
 
Autor: Miroslav Kudrna

Pin It on Pinterest

Share This
X
X