Výcvikový kurz zaměřený na přípravu psovodů a jejich psů pro vyhledávání drog, bankovek a tabáku ukončilo ve středu 10. srpna 2022 v obřadní síni frýdlantské radnice šest psovodů Celní správy Izraele. Kurz absolvovali izraelští psovodi ve Výcvikovém středisku služební kynologie Celní správy České republiky v Heřmanicích. Závěrečný certifikát jim v historických prostorách radnice předal vedle dalších osobností také starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Čeští celníci z Heřmanic vycvičili pro Celní a daňovou správu Izraele během tří měsíců sedm služebních psů na vyhledání drog, bankovek a tabáku a proškolili šest psovodů. Izraelci si psy určené pro výcvik vybrali a nakoupili sami v České republice. Po návratu do Izraele budou psi nasazeni v přístavech, mezinárodních letištích Tel Aviv a Eilat, na hraničních přechodech s Jordánském Egyptem a při kontrolách poštovních zásilek.

Před třemi měsíci zahájili čeští a izraelští celníci ve Výcvikovém zařízení služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích (VZSK) v pořadí již čtvrtý kurz služební kynologie. V jeho průběhu předali svým kolegům ze zahraničí cenné kynologické zkušenosti a pomohli jim vycvičit služební psy pro vyhledávání omamných a psychotropních látek a bankovek. V Izraeli dochází ke stále častějším záchytům nelegálního tabáku a tabákových výrobků, a proto celníci poprvé v historii pro tuto zemi vycvičili i služebního psa na vyhledávání této komodity. Izraelští psovodi absolvovali náročný výcvik nejen v prostoru nové multifunkční výcvikové haly, ale získané zkušenosti prověřili se svými svěřenci také při kontrolách na silnicích, letišti a v jiných objektech.

Odměnou za každodenní úsilí bylo úspěšné absolvování závěrečných kynologických zkoušek, které se konaly tento týden. Všichni kurzisté ukončili výcvik s nejvyšším ohodnocením. Slavnostní předání certifikátů se uskutečnilo v historické budově radnice ve Frýdlantu za přítomnosti starosty Frýdlantu, starosty Heřmanic, zástupců celních správ Izraele a České republiky a konzulky Izraelského velvyslanectví. Tento kurz navázal na dlouholetou spolupráci s izraelskou celní správou, pro kterou v Heřmanicích čeští celní kynologové od roku 2014 vycvičili 21 psů a proškolili 2 instruktory kynologického výcviku a 18 psovodů.

“Jsem nesmírně rád, že jsme mohli absolventy výcvikového kurzu pro psovody ve Frýdlantě po vynucené covidové pauze znovu přivítat. Práce zaměstnanců výcvikového střediska v Heřmanicích si velmi vážím, protože je za nimi vidět výsledek. Jsem rád, že na Frýdlantsku podobné školící zařízení máme. Do regionu přivádí řadu zahraničních účastníků, kteří mají během tříměsíčního kurzu spoustu příležitostí si ho prohlédnout a potom šíří slávu nejen Frýdlantska téměř po celém světě,” podotkl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Výcvikové zařízení služební kynologie v Heřmanicích má od roku 2005 statut Regionálního výcvikového střediska Světové celní organizace – WCO a Celní správa ČR patří ke světové špičce služební kynologie. Doposud uskutečnila třicet jedna zahraničních kurzů, během nichž proškolila 31 instruktorů a 91 psovodů z celého světa. Trvale spolupracuje s partnery i z jiných českých bezpečnostních sborů a zahraničních celních správ (Rakousko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko, Gruzie, USA, Republika Peru a Francie).  
 
Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant. 
Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest