Krajský úřad Libereckého kraje obdržel od Polska zpracovanou dokumentaci projektu výstavby zemního valu v blízkosti obce Uhelná. Ten má částečně zabránit některým negativním vlivům dolu na příhraniční oblasti a zejména vylepší vizuální vjem při pohledu směrem k těžební jámě, kterou zastíní. Součástí vybudování zemního valu bude také výsadba několika tisíc listnatých a jehličnatých stromů i křovinatého podrostu.

„Jsem rád, že díky podpisu dohody o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów mezi českou a polskou stranou z letošního roku má Česká republika nyní pod kontrolou, co se děje na polské straně v blízkosti dolu, a to vůbec poprvé v historii těžby. Pokud nebudou limity na české straně dodržovány, umožňuje nám to nyní využívat nápravná opatření a přináší nám to právní záruky. Vybudování ochranného valu zlepší zejména obyvatelům Uhelné vizuální pocit při výhledu do okolí a směrem k těžební jámě. Byl to jeden z požadavků občanů Uhelné při předchozích projednáváních. Chápu jejich dlouhodobé a oprávněné obavy z negativního vlivu těžby, a proto považuji vybudování valu za vstřícný krok polského investora, i když jeho samotná výstavba všechny problémy spojené s těžbou nevyřeší,“ uvedl hejtman Martin Půta.    

Val, jehož zadavatelem je společnost PGE Górnictvo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, bude měřit na délku 1.012 metrů, jeho výška bude v závislosti na členitosti terénu dosahovat převážně pěti metrů, šířka koruny bude 20 metrů. Na vybudování valu se využije na 148.000 mzeminy.

„Projekt vybudování valu počítá také s výsadbou několika tisíc listnatých i jehličnatých stromů, jako jsou borovice lesní, břízy bělokoré či duby červené. Cílová výška zeleně bude 15 metrů a já jsem upřímně rád, že to významně napomůže snížit viditelnost těžebního prostoru ze strany Uhelné. Pevně věřím, že listnatá zeleň také do jisté míry může snížit míru prašnosti vycházející z dolu,“ dodal Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. V severním pásu valu bude vysazeno celkem 2.475 stromů, v jižním valu pak 1.738. Severní svah pokryje 2.200 stromů a jižní svah 3.450 kusů.

Analýza akustického vlivu navíc prokázala, že díky vybudování valu by se mohla snížit úroveň zvuku z těžebního prostoru dolu přibližně o 3 decibely v příhraničních oblastech. „Není to mnoho, ale účinky valu jsou primárně určeny ke zlepšení estetického vnímání okolí. Jsem rád, že se již obyvatelé Uhelné nebudou muset každý den dívat na vizuálně nepříliš přívětivý dobývací prostor hnědouhelného dolu Turów,“ dodal hejtman Půta.   

S projektovou dokumentací k zemnímu valu měli možnost se seznámit 11. srpna občané Uhelné při projednávání záměru v tamní Kapli Panny Marie Pomocné.

Po vypořádání a zapracování připomínek očekává kraj, že by stavba valu měla začít letos na podzim. Předpokládaná doba výstavby činí 4 až 7 měsíců, následná výsadba stromů zabere zhruba 3 až 5 měsíců. Hotovo by tedy mělo být zhruba za rok od začátku stavebních prací.

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419

Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Od roku 2022 přibylo na Frýdlantsko 600 ukrajinských uprchlíků. Mnoho jich už region opustilo, ale mnoho jich u nás zůstává. Aktuální situace je trochu nepřehledná, jedná se o 200-500 osob. Projekt Na odnomu korabli pomáhá uprchlíkům z celého...

číst více
Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Frýdlantsko je těžký kraj. Na relativně velkém prostoru nás žije 24,7 tisíc a jsme roztroušeni po 18 obcích. Máme tu 3 střední školy (1 106 žáků), 15 základních škol (2 276 žáků) a 14 mateřských škol (805 dětí). Naše děti učí 296 učitelů v mateřských (78)...

číst více

Pin It on Pinterest