Když společnost DGS Druckguss Systeme, s.r.o. před pěti lety začala pracovat na záměru rozšíření výrobní kapacity a vybudování další výrobní haly, padla volba opět na Českou republiku, konkrétně na Frýdlant. Pádných důvodů pro toto rozhodnutí je hned několik. Zaprvé dobrá dojezdová vzdálenost z Liberce, za druhé vstřícný a zodpovědný přístup vedení Frýdlantu i Libereckého kraje. Logické je to i z pohledu zaměstnanosti. Není totiž velkým tajemstvím, že nedostatek pracovníků ve výrobních provozech dnes trápí takřka všechny firmy.
 
Firma v celém projektu viděla šanci pomoci krásnému regionu, který je dnes tak trochu zapomenutý. Žije tu přitom spousta šikovných lidí, na jejichž schopnostech každý takový provoz stojí. Více o důvodech tohoto rozhodnutí pohovořil Andreas Müller, generální ředitel mateřské společnosti DGS Druckguss Systeme. „Důvodem je potřeba rozšíření a navýšení výroby ve stávajícím závodu v Liberci. Zájem o naše výrobky roste a abychom mohli uspokojit všechny naše zákazníky, rozhodli jsme se rozšířit naše kapacity v ČR. Zkušenosti z Liberce nám potvrzují, že schopnosti a kvality českých zaměstnanců jsou stabilní zárukou budoucího rozvoje firmy DGS.“
 
V březnu 2021 ve Frýdlantu započaly zemní práce první fáze výstavby a již 30. 6. 2022 byl kolaudací stavby a technologií zahájen zkušební provoz se zhruba 100 zaměstnanci. Vedením nového závodu byl pověřen Luboš Pfohl, který více než 30 let úspěšně řídil pobočku v Liberci. „Nabídka na vedení nového závodu je pro mne výzvou, při níž mohu zúročit své zkušenosti z výrobního závodu v Liberci. Uvědomuji si, že cestou k úspěchu jsou nejen nejmodernější výrobní technologie a výrobky s vysokou přidanou hodnotou, ale hlavně spokojení zaměstnanci, kteří tyto technologie udržují v provozu. Všechny naše zaměstnance vnímám nejen já, ale i celé vedení firmy jako stavební kámen budoucího úspěchu naší firmy.“
 
Nábor zaměstnanců probíhal již od léta 2021. Zaškolení nových kolegů probíhá na libereckých pracovištích tak, aby zaměstnanci vstoupili do nového závodu ve Frýdlantu již se zkušenostmi z aktuálního provozu.
 
Po 2 až 3 letech naváže výstavba druhé fáze frýdlantského projektu, po jejímž dokončení zde v příjemném pracovním prostředí moderní společnosti získá důstojnou práci se slušným ohodnocením 300 až 400 místních občanů, kteří již nebudou muset za prací denně mnoho kilometrů dojíždět. Společnost DGS Druckguss Systeme navíc plánuje co nejvíce využívat nabídky služeb v regionu a spolupracovat s místními firmami, pozitivní dopady na celý region tak budou dalekosáhlé. Firma si je navíc velmi dobře vědoma své společenské role a v regionu podporuje smysluplné projekty, které zvyšují kvalitu života místních lidí.
 
Zaměstnanci tohoto moderního závodu se mohou těšit, jak je u této společnosti dobrým zvykem, na celou řadu firemních benefitů. Ty by se daly obecně označit jako stabilní zázemí švýcarské firmy a neustále se zlepšující technologie, které pracovní prostředí činí čím dál tím příjemnějším. V DGS Druckguss Systeme jednoduše věříme na to, že i náročnou práci lze vykonávat v příjemném pracovním prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a náležitou slušností tak, aby mohli rozvíjet své schopnosti a profesně růst. Logickým projevem takové firemní kultury je samozřejmě i solidní pracovní ohodnocení.
 
Nová výrobní hala ve Frýdlantu navíc díky nejmodernějším výrobním technologiím nepřinese zásadní zátěž pro místní životní prostředí. K tomu jí krom dobrého zázemí, včetně sdílení dobré praxe se švýcarskou mateřskou společností, pomáhají i roky vlastních zkušeností s provozem vlastního závodu v Liberci. Druhý tuzemský závod tak po vzoru toho prvního například využívá systém vakuové destilace odpadních vod, která filtruje odpadní vodu z technologií a navrací ji zpět do systému, což vede k zásadně efektivnějšímu hospodaření s vodou a k její značné úspoře. Okolí závodu zkrášluje zajímavý prvek v podobě vodní plochy přímo v areálu závodu a po finálním dokončení terénních úprav i bujná zeleň. Naprosto minimální pak bude zvýšení dopravní zátěže, kdy při provozu do areálu zavítají jen jednotky nákladních automobilů denně. Nutností, kterou společnost při přípravě nového závodu beze zbytku splnila, je pak naplnění podmínek stanovených studií EIA, jež je zaměřena na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
 
Nyní si při slavnostním otevření našeho nového závodu můžeme říci, že se nám podařilo úspěšně uskutečnit náročnou výstavbu i zahájení výroby i přes nelehkou situaci způsobenou světovým děním. Tímto bychom chtěli též poděkovat všem dodavatelům stavby a technologií, zaměstnancům DGS z Liberce a St. Gallenu, kteří se na tomto projektu podíleli či aktuálně podílejí.
 
Věříme, že se nové pobočce DGS podaří uskutečnit všechny další plánované etapy rozvoje a stane se další úspěšnou firmou nejen ve frýdlantském regionu.
 
DGS Druckguss Systeme, s.r.o.

Pro společnost DGS  nafotil Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz.

 

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si...

číst více

Pin It on Pinterest