Vyšší míra nezaměstnanosti nebo nedostatečná dostupnost některých služeb jsou jedněmi z charakteristik takzvaných hospodářsky a sociálně ohrožených území. V Libereckém kraji se jedná momentálně o území Frýdlantska, Novoborska, Semilska, Tanvaldska a také bývalého vojenského újezdu Ralsko. Kraj se zapojil do zpracování studií, které by měly nastínit, co je v jednotlivých oblastech potřeba.

„Nyní dokončujeme pilotní studii pro území Frýdlantska. Do 15. října trvalo připomínkové řízení a nyní se všechny přijaté připomínky zapracovávají do dokumentu,“ doplnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Výsledná studie Frýdlantska bude posléze zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které ji uveřejní na svých stránkách územní dimenze. Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nalézají na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou.

„Kraj začal s přípravou již druhé studie pro Tanvaldsko. V polovině října se konalo jednání s Místní akční skupinou, kde byla celá tato aktivita představena a podařilo se nám navázat spolupráci s aktéry z území,“ dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování studie je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi, díky čemuž bude docházet k včasnému upozornění na vyhlášení výzev podle charakteru vložených projektových záměrů. Je k vidění na odkazu www.projektovezamery.cz.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest