Městská policie Frýdlant působí v ulicích města aktivně od 1. 6. 2022. Během této doby řešila již mnoho přestupků způsobených řidiči. Řidiči ve Frýdlantu během jízdy porušují dopravní značky, jako je „stůj, dej přednost v jízdě“, nebo „zákaz vjezdu do jednosměrné ulice“. Někteří řidiči se těchto přestupků dopustí úmyslně, někteří z nepozornosti při řízení a přehlédnutím dopravního značení. Všichni ale dobře vědí, co tyto dopravní značky znamenají.

Často se ovšem strážníci setkávají s vozidly, které porušují „zákaz zastavení“ vyznačený žlutou čárou, s vozidly stojící na chodníku, v pěší zóně,  na bílých šikmých rovnoběžných čarách, na žluté klikaté čáře a s neoprávněným stáním na vyhrazeném parkovišti pro zdravotně tělesně postižené nebo na místech označených K+R.

  Při dotazu proč řidič zastavil vozidlo na tomto místě, strážníci slýchají nejčastěji odpověď¨: „Já jenom…“ a následně zmatečné odpovědi, ze kterých je zřejmé, že řidič vlastně netuší, co porušil. Proto si dnes připomeneme některá pravidla pro stání a zastavení v našem městě.

Nejprve začneme rozdílem mezi „zákazem zastavení“ a „zákazem stání“. Na „zákazu stání“ může řidič zastavit například z důvodu vysazení osob nebo vyložení nákupu, nesmí zde však vozidlo ponechat dlouhodobě. „Zákaz zastavení“ nedovoluje v tomto místě ani zastavit, tudíž zde nesmí být ani vysazován spolucestující nebo vykládán nákup.

„Zákaz zastavení“ vyznačený dopravní značkou, znají všichni. Stejný význam má ale i žlutá čára. Pokuta za porušení těchto značek je až do výše 2000 Kč.

 
stažený soubor, obrázek se otevře v novém okně stažený soubor (1), obrázek se otevře v novém okně

 

Ne všechny zákazy a příkazy vycházejí ze zákazových značek. Některé vycházejí “pouze” ze zákona a nejsou na místě zdůrazněné.

Takovým zákazem je například stání na chodníku.  §53 odstavec 2. zákon 361/2000 Sb. stanoví, že chodník nesmí jiní uživatelé než chodci užívat. Pokuta za porušení tohoto ustanovení je do 2000 Kč.
Dalším zákazem vyplývajícím ze zákona je stání mimo pozemní komunikaci. Jedná se o místa, která nejsou součástí komunikace. Typické je stání na zatravněných plochách, stání na hliněných plochách a podobně. V tomto případě dochází k porušení §5 odstavce 1. písmene g) zákona č. 251/2000 Sb., za tento přestupek je pokuta do 10 000 Kč.

Dále se ve Frýdlantu můžete setkat s dopravním značením šikmé rovnoběžné čáry. Tato značka je například v ulici Husova a značí „zákaz vjezdu na vyznačenou plochu“. Na toto místo se tedy nesmí vjet a tudíž se tam nesmí ani zastavit. Pokuta za porušení je do 2 000 Kč.

 
stažený soubor, obrázek se otevře v novém okně
 
Dopravní značka „P“ s dodatkem reservé značí vyhrazené parkoviště. Dále je doplněna o informaci pro koho je vyhrazené (konkrétní RZ, firma, zákazníci, atd). Na tomto místě je dovoleno zastavení na dobu tří minut. Porušení této dopravní značky může být pokutováno do výše 2000 Kč.
 
stažený soubor (3), obrázek se otevře v novém okně stažený soubor (2), obrázek se otevře v novém okně

Pokud je dopravní značka určená pro tělesně postižené, je na toto místo ostatním vozidlům vjezd zakázán, tudíž zde nesmí ani zastavit. Za porušení této značky hrozí pokuta do výše 2500 Kč a odebrání dvou bodů z bodového systému.

Poslední značkou, kterou si dnes představíme je K+R. Tato značka vyjadřuje anglické „Kiss and Ride“. Značka se umísťuje u terminálů MHD a u škol. Ve Frýdlantu se s ní můžete setkat u základní školy v ulici Bělíkova. Význam této značky je umožnit zastavení na velmi krátkou dobu, vysazení pasažéra a následně okamžitě opustit místo, aby ho mohl využít další řidič. Na tomto místě tedy nelze stát a například čekat až dítě přijde ze školy, lze ho tu jen vysadit nebo nabrat.

Bc. Petr Šantavý
velitel
Městská policie Frýdlant

Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant. 

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více
Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Obec Kunratice se dne 28. února 2024 stala hostitelem významné kulturní události, která přilákala více než 150 diváků do místního kulturního domu. Tato výjimečná akce, nazvaná "Přijede k nám Ondřej Vetchý", představila jednoho z nejuznávanějších českých herců, pana...

číst více

Pin It on Pinterest