Komunitní multifunkční centrum s knihovnou chce Frýdlant vybudovat v objektu bývalé mlékárny, která se nachází v bezprostřední blízkosti radnice. V chátrajícím objektu by mohla vzniknout nejen důstojná a moderní knihovna, ale počítá se i s prostory pro komunitní setkávání, spolkovou činnost či kroužky a pro krátkodobé ubytování. Město Frýdlant si pro záměr nechalo v loňském roce vypracovat studii.

„V těsné blízkosti radnice má Frýdlant v současné době nevyužívaný objekt bývalé mlékárny. Dlouho jsme přemýšleli, co by v něm mohlo být, aby to mělo smysl a dům fungoval. Měli jsme několik nápadů, ale jako nejlepší se ukázal vznik multifunkčního komunitního centra, jehož součástí bude spousta prostor pro cvičení, prezentaci kultury, akce školy a také knihovna, která je teď v provizorních prostorách na kraji města. Díky tomuto projektu by se vrátila zpátky do centra, kam patří. A město Frýdlant není tak malé, aby si nezasloužilo mít v centru podobné multifunkční zařízení,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

„Objekt čp. 45, tedy bývalou mlékárnu, získalo město v roce 2006 jako zbytkovou záležitost, vykoupilo ho díky iniciativě tajemnice úřadu Veronice Bubeníčkové v rámci soudní dražby. V minulém volebním období došlo ke shodě, že by se z objektu mělo stát multifunkční centrum, ve kterém bude knihovna, komunitní prostory pro spolkovou či zájmovou činnost, nebo krátkodobé ubytování například pro účinkující na městských akcích,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Město proto nechalo vypracovat u architekta Vladimíra Baldy architektonickou studii využití budovy.

Suterénní podlaží budovy má projít dle návrhu studie opravou bez větších stavebních zásahů. Bývalá mlékárna leží totiž v záplavové zóně řeky Smědé a využití prostor suterénu je tak velmi omezené. Prostory zde jsou tudíž navržené převážně pro skladování.

„Přízemí má být vyhrazené provozu knihovny. Za vstupními dveřmi by měl vzniknout otevřený prostor, provozně rozdělný na dvě poloviny. Na dětské oddělení a na oddělení pro dospělé. Část knihovny s okny do ulice by sloužila knihovně pro dospělé, druhá polovina orientovaná do dvora pak knihovně pro děti a mladistvé,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová.

 „Těším se, že městská knihovna bude v důstojných, moderních a krásných prostorách a bude naplňovat standardy knihovny, odpovídající sedmitisícovému městu s dvěma středními školami,“ doplňuje Iva Beranová. V roce 2010 totiž tehdejší knihovnu v objektu na náměstí T. G. Masaryka vyplavila povodeň, knihovna musela být přestěhována a dodnes je provizorně provozována v malých a nevyhovujících prostorách základní školy v Bělíkově ulici.

Podlaží nad knihovnou má podle studie sloužit převážně shromažďování občanů. Největším prostorem zde bude přednáškový sál s kapacitou 70 sedících návštěvníků, pro spolkovou činnost a zájmové kroužky jsou navrženy tři prostorné klubovny. V tomto podlaží by měl být umístěn i depozit knihovny.

„Poslední patro v podkroví vyhrazuje studie na náš podnět krátkodobému ubytování například pro účastníky městských kulturních a společenských akcí nebo přednášející. Každý z devíti navržených dvoulůžkových pokojů by měl své vlastní sociální zařízení a z chodby přístupnou společnou kuchyni,“ uvádí Iva Beranová.

„Celý objekt bude bezbariérový, vstup pro imobilní občany bude vytvořen ze dvora za radnicí, kde je navržena plošina. Bezbariérový přístup do ostatních podlaží budovy zajistí nový výtah,“ doplňuje starosta Frýdlantu. Každé podlaží bude provozně oddělené od ostatních a je možné ho provozovat samostatně bez ohledu na program v ostatních.

Město Frýdlant chce na vznik multifunkčního komunitního centra s knihovnou získat některou z dotací, protože náklady na jeho vznik jsou předpokládány ve výši zhruba 80 milionů korun. Letos už jsou v rozpočtu města alokovány peníze na vytvoření projektové dokumentace.

Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant. 

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si...

číst více
Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest