DGS Druckguss Systeme s. r. o. je stabilní společnost se zázemím švýcarské mateřské společnosti zabývající se tlakovým litím a opracováním odlitků ze slitin hliníku.

VEDOUCÍ ÚDRŽBY/SPRÁVCE BUDOV-Frýdlant

INFORMACE O PRACOVNÍ POZICI:

 • plánování pravidelných servisních intervalů/odstávek vč. preventivní údržby
 • tvorba plánů údržby
 • evidence oprav a určování priorit
 • kontrola BOZP a dodržování technologických postupů
 • zajišťování náhradních dílů, funkční evidence skladu ND, měsíční inventury
 • zodpovědnost za rozpočet nákladů na údržbu, vč. spotřeby el. energie, plynu a vody
 • zodpovědnost za vedení zaměstnanců v oblasti údržby a správy budov
 • spolupráce a komunikace s ostatními odděleními a externími partnery
 • pracovní pozice zajišťuje řádný a hospodárný provoz energetického hospodářství. (elektřina, plyn, tlakový vzduch, tlakové nádoby a topení) a odpadového hospodářství. Dále zajišťuje BOZP a dodržování standardů životního prostředí.
 • sjednává odběrové diagramy dodávek paliv a energií a dbá na jejich hospodárné využívání,kontroluje dodržování odběratelské kázně a navrhuje opatření k zamezení případných negativních jevů.
 • zodpovídá za pravidelnou údržbu energetických zařízení, zajišťuje včasné provádění revizí a zkoušek a dohlíží na rychlé odstraňování závad a nedostatků.
 • odpovědnost za dodržování podmínek odpovídajících zákonným ustanovením o životním prostředí v prostoru celé firmy DGS a archivace dokumentů vztahujících se k problematice životního prostředí.
 • odpovědnost za běh odpadového hospodářství a dodržování podmínek odpovídajících zákonným ustanovením o likvidaci odpadů rámci celé firmy DGS a archivace dokumentů vztahujících se k likvidaci odpadů.
 • zajišťuje likvidaci znečištěné technologické vody.
 • projednávání dodávek energií (elektrická energie, plyn, vod) s dodavatelskými organizacemi a sledování spotřeby, zabezpečení sledování diagramů spotřeby.
 • provádění elektrorevizí a pravidelných kontrol podle ČSN 33 1500, 33 – 2000 – 6 – 61, 33 1600, 33 1610 v celé firmě DGS.
 • zajištění a sledování bezporuchového provozu elektrických zařízení v celém areálu firmy (rozvodna VN, NN, napájecí rozvody a rozvodny NN až po jednotlivé rozvaděče) vč. venkovního osvětlení.
 • spolupráce s externí firmou v záležitostech bezpečnosti práce ve firmě DGS, (zpracování školících materiálů, školení pracovníků, dodržování bezpečnostních předpisů).
 • zajišťování prevence požární ochrany – školení pracovníků, zajišťování revizí zařízení, povolení ke specifickým činnostem (svařování), jmenování požárních hlídek a další všeobecná opatření z hlediska PO.
 • archivace veškerých materiálů vyplývajících z popisu pracovní činnosti.
 • zajištění oprav, revizí a pravidelných kontrol tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, plynových zařízení, hasicích zařízení, požárních vodovodů, odvodu spalin u plynových zařízení, regálových zakladačů, regálů, VZV, DA, hygienické vzduchotechniky, technologické vzduchotechniky, MaR, elektrické závory, brány, rychloběžná rolovací vrata, sekční vrata, atd.

Pracovní režim: 1 směna
Termín nástupu: ihned

Bohatý bonusový program pro všechny zaměstnance: příspěvky na stravování, cestovné, volnočasové poukázky, odměny při nízkém počtu absencí, vánoční odměny, odměny za zlepšovací návrhy, vzdělávací systém, dovolená navíc, příspěvky na životní pojištění.

Vzdělání: min. SŠ (VŠ) technického zaměření
Praxe v oboru podmínkou, min. 5 roky, zaměření na opravy strojů a zařízení – provozní údržby, výhodou opravář se znalostí mechaniky, hydrauliky a pneumatiky, vč. schémat, údržby strojů pro tlakové lití a cnc obrábění, platné oprávnění dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (původní vyhláška 50/1978 Sb, § 5,6, 7 do i nad 1000 V)

Znalost NJ nebo AJ.
Znalost MS Office, výhodou znalost systému Simatic, Patriot, D365 a výhodou oprávnění k obsluze VZV výhodou, platné svářečské oprávnění MIG, TIG, plamen, oprávnění k obsluze mostových jeřábů, sk.B

Další: orientace v technické dokumentaci, znalost metodiky štíhlé výroby – TPM, SMED, komunikační a organizační schopnosti, fyzická zdatnost, samostatnost, spolehlivost, pracovitost

Kontakt:

DGS Druckguss Systeme s.r.o.
Petra Mrázková
Volgogradská 205
460 10  Liberec XVIII – Karlinky
Česká republika
482 429 747
Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest