Další květnovou výstavu hostí vestibul Krajského úřadu libereckého kraje. Nese název Zaostřeno na Jizerky, potrvá do 29. května a představuje Jizerské hory ve fotografiích. Cílem výstavy je ukázat krásy Jizerských hor a poukázat na potřebu jejich ochrany. 

Ze třinácti nejkrásnějších vystavených fotografií sestavila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2023. Podařilo se ho zcela rozprodat a výtěžek putuje na projekty pomáhající Jizerským horám a jejich okolí. Ať už to jsou projekty napomáhající zadržování vody v cenných rašeliništích v samém srdci tohoto pohoří, obnově návštěvnické infrastruktury, výsadbě tisíců sazenic stromků či rybím přechodem na toku Smědé. Letos pak půjde výtěžek konkrétně na výsadbu druhově rozmanitých lesů na Liberecku.

Fotosoutěž pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a do loňského 12. ročníku dorazilo 152 snímků od 47 autorů. Odborná porota vybrala 35 fotografií do výstavní kolekce a z 13 nejlepších byl sestaven benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2023. Jeden snímek přibyl na výstavě i na základě hlasování veřejnosti na stránkách Libereckého deníku, které probíhalo po celou dobu letních prázdnin v minulém roce.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Úvodní foto: Tomáš Exner

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest