Paní Š., 38 let, pochází ze Slovenska. Vypadá starší, protože alkohol si začíná vybírat svou daň. Má dceru, která je v péči otce, invalidního důchodce o dvacet let staršího než paní Š., který se také potýká s alkoholem.

Paní Š. pochází z nefunkční rodiny – otce si pamatuje jako surovce, který napadal její matku. Matka se o ni a o její sestru nikdy nestarala, dívky měla v péči babička a poté nevlastní otec. S ním jako s jediným si paní Š. rozuměla, nicméně když matka zemřela, sestra byla svěřena do péče babičce a tehdy dvanáctiletá paní Š. se ocitla v dětském domově. Vnímala to jako zásadní životní prohru, cítila se nemilovaná a zrazená, začalo jí být všechno jedno. S rodinou v dospělosti nechtěla mít nic společného, ačkoli se sestra snažila o sblížení.

Nelehkou životní situaci (problémy s alkoholem, bezdomovectví, podmíněný trest za neplacení výživného, dlouhodobá nezaměstnanost aj.) začala řešit se sociální pracovnicí, s níž navázala spolupráci. S její podporou se postupně dařilo eliminovat překážky, které ženě bránily vstupu do bydlení. Když je paní Š. nakonec získala, nastartovalo ji to k novému životu.

Nějaký čas to vypadalo, že vše bude tak, jak si paní Š. představovala: Bude mít svůj vlastní byt, dost velký na to, aby za ní mohla jezdit i její dcera, bude docházet do zaměstnání a postupně splácet dlužné výživné. Plány paní Š. bohužel narušilo podlomené zdraví a následná pracovní neschopnost. Obavy z toho, co bude dál, opět začala zahánět alkoholem. S pomocí sociální pracovnice a lékařky však nakonec vše zvládla, „usadila“ se v novém domově i v práci, vypadala šťastnější a klidnější.

Nově nabytá rovnováha paní Š. byla nicméně velice křehká, zdravotní problémy se vrátily a s nimi strach a „starý“ způsob života spojený s alkoholem a pobytem „na ulici“. Paní Š. je z toho velmi nešťastná, chtěla by žít jinak, ale nemá sílu něco změnit (v prvé řadě nastoupit protialkoholní léčbu). Sociální pracovnice je připravená ji opět pomoci, až, jak sama říká, „bude klientka chtít a půjde těm, kdo ji mohou poskytnout podporu, i sama sobě naproti“.

……………………….

V souvislosti s konferencí Bydlení a bezpečí na Frýdlantsku, která se koná v úterý 19. října v Klášteře Hejnice (na stránkách Freedlantsko.eu si o ní můžete přečíst zde), bychom čtenáře portálu rádi seznámili s příběhy lidí, kteří hledali nebo hledají bydlení. Některým se to nepodařilo. Někteří bydlení našli a příběh hledání domova je šťastně u konce. A někteří ke šťastnému konci nedospěli, ani když domov našli. Přesto je třeba jim opakovaně dávat šanci a podávat pomocnou ruku, protože skutečnost, že něco chtějí změnit, ještě neznamená, že to sami, bez pomoci a vstřícnosti druhých, dokážou.

………………………..

Poněkud netradiční pozvánka

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK atd. Vyjmenovaná slova po „b“. Každý je zná, všichni vědí… Ale možná už ne všichni vědí, že zhruba polovina jich je odvozena hned od prvního z nich, slovesa „být“, a že tedy „být“ velmi úzce souvisí s „bydlet“ a naopak – a to nejen z jazykového hlediska.

Ačkoli to zní samozřejmě, „jsme“ a přitom „bydlíme“, pro řadu z nás to tak samozřejmé není – někteří lidé dnes v bydlení narážejí na problémy, s nimiž si sami nedokážou poradit. Vysoké nájemné a kauce, diskriminace při vstupu do bydlení, specifické potřeby různých skupin obyvatel, jako jsou senioři, rodiče-samoživitelé, mladí lidé osamostatňující se od rodičů, osoby vracející se z léčebných zařízení, oběti domácího násilí, lidé s fyzickým nebo mentálním hendikepem, mladí lidé opouštějící dětský domov… Ti všichni a mnozí další jsou na trhu s bydlením zranitelní, a mají-li si bydlení udržet, cítit se v něm bezpečně, nezatěžovat majitele bytu dluhem na nájemném, své okolí konflikty, hlukem nebo nepořádkem (nic z toho přitom nemusí být projevem zlé vůle), je dobré znát jejich potřeby a snažit se jim vyjít vstříc.

Na to, jak pomoci těm, kdo pomoc v bydlení potřebují, na možnosti spolupráce jednotlivých aktérů v bydlení, ale i na zkušenosti obcí, které na svém území sledují potřeby obyvatel v oblasti bydlení a situaci řeší formou podporovaného bydlení, se zaměří konference „Bydlení a bezpečí na Frýdlantsku“, která proběhne v úterý 19. října v klášteře v Hejnicích. Mezi přednášejícími budou poradci z Ministerstvo práce a sociálních věcí, Agentury pro sociální začleňování či Platformy pro sociální bydlení, starostové obcí, které realizují „sociální bydlení“, sociální pracovníci či pracovníci Policie ČR.

Patříte-li mezi aktéry, jichž se otázka bydlení týká – jste představitelé obcí, zaměstnanci obecních úřadů, soukromí pronajímatelé, pracovníci úřadu práce, sociálních služeb, neziskových organizací, Policie ČR aj. –, anebo vás toto téma zajímá jako soukromou osobu, které není lhostejno, co se v oblasti bydlení děje, přijďte se setkat s odborníky, kolegy a těmi, kdo se mohou podělit o cenné zkušenosti. Dozvíte se mnoho zajímavého a i vy budete mít příležitost přispět k tématu, které je velmi složité, nicméně se jím nelze nezabývat, protože se dotýká nás všech.

Zájemci se mohou registrovat na stránkách projektu socialni-bydleni-frydlantsko.webnode.cz nebo vyplnit formulář. V případě dotazů pište prosím na adresu alice.chocholouskova@masif.cz.

Za MAS Frýdlantsko, z. s.
Alice Chocholoušková

Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Obec Kunratice se dne 28. února 2024 stala hostitelem významné kulturní události, která přilákala více než 150 diváků do místního kulturního domu. Tato výjimečná akce, nazvaná "Přijede k nám Ondřej Vetchý", představila jednoho z nejuznávanějších českých herců, pana...

číst více

Pin It on Pinterest