V příštích hodinách a dnech dorazí do Hejnic první váleční uprchlíci z Ukrajiny do ubytovacích zařízení, které místní instituce pro tuto potřebu nabídli.

Jelikož se nejedná o letní dovolenou, ale náhradní pobyt vystresovaných a vystrašených cizinců, kteří budou mimo svoje domovy bez kompletní rodiny a bez předpokladu jak dlouho tu budou muset být, sháníme společně potřebné dobrovolníky na pomoc se zvládnutím tohoto mimořádného stavu.

Jde nám o ochotné lékaře (kteří by je v případě potřeby ošetřili), tlumočníky, vychovatele či učitele (jejich děti by bylo kvůli odbourání stresu potřeba časem zkusit začlenit do dětských her a činností), řidiče (když by museli někam na úřad kvůli papírování) a další dobré ruce, kteří by případně dokázali něčím pomoci.

Nejedná se určitě o 24 hodinové služby či pohotovosti. Spíše spolupráci, která se zpřesní podle potřeby, počtu a termínu pobytu.

Dobrovolníci a zájemci se prosím hlaste na mail jaroslav.demcak@mestohejnice.cz, osobně na městském úřadě v Hejnicích nebo telefonicky na mobil 777682274, či případně SMS na stejné číslo. Potřebujeme jméno, příjmení, město, telefonické a mailové spojení, druh nabízené pomoci a časové možnosti pomoci. Jde o interní seznam, který budeme používat pro zvládnutí této mimořádné události.

Děkujeme za pomoc

Zdroj: Město Hejnice

 

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest