Obnovou projdou během následujících necelých čtyř měsíců troje historické venkovní dveře do frýdlantské radnice. Jde o hlavní dveře do novorenesanční budovy z náměstí T. G. Masaryka, dveře z ulice Míru a o dveře z radnice, které vedou na nádvoří. Celkem přijde restaurování dveří na 419 tisíc korun s DPH. Městu Frýdlant se ale podařilo získat na restaurování dotaci z Programu městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 350 tisíc korun. Městský rozpočet tak obnova dveří přijde jen na 69 tisíc korun.

„Vstupní dveře do radnice i oboje boční dveře už si restaurátorský zásah zaslouží. Nejeví sice nějaké velké známky opotřebení a poškození, nicméně běžným používáním k jejich částečnému opotřebení dochází. U obou bočních dveří, které nejsou na rozdíl od vstupních kryté, jsou také patrné známky vlivu působení klimatických podmínek. Proto jsme se rozhodli využít dotaci Programu městských památkových zón a dveře nechat restaurátory odborně ošetřit a opravit,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Na vstupních dveřích do radnice z náměstí T. G. Masaryka začala restaurátorská firma Koušek restaurování pracovat už v úterý 12. července 2022. „Provedli jsme demontáž dveří a oken, včetně mříží a zajistili jsme prozatímní uzavření objektu bedněním. Na to jsme ale nalepili speciální tapety, které suplují normální vzhled historických dveří, aby při pohledu na radnici z náměstí nebylo vidět, že historické dveře jsou pryč a nahradila je dočasně překližka,“ říká Petr Bašus z firmy Koušek restaurování. Historické dveře a okna v nich pak firma převezla do své restaurátorské dílny, kde bude na jejich obnově pracovat. „Ze všech dveří a zárubní v průběhu necelých čtyř měsíců sejmeme zvětralé povrchové úpravy až na holé dřevo, doplníme chybějící řezby nebo poškozené části, vše zbrousíme, vytmelíme, ošetříme přípravky proti broukům a plísním a poté znovu natřeme. Opraveny a doplněny budou i kovové části a mříže dveří,“ vysvětluje Petr Bašus postup restaurování.

Práce začnou nejprve na zárubních u hlavního vstupu do radnice, poté dojde na oboje boční historické dveře. „Práce na restaurování tří venkovních dveří do radnice mají skončit nejpozději posledního října. Nejnákladnější bude obnova hlavních dveří z náměstí, která přijde na 172 tisíc korun včetně DPH, obnova bočních dveří z ulice Míru je vyčíslena na 138 tisíc korun s DPH a bočních dveří na nádvoří radnice na 109 tisíc korun s DPH,“ upřesňuje Lenka Vebrová z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Restaurování vstupních dveří do radnice je dalším krokem k udržení jejího vzhledu ve vynikajícím stavu. V loňském roce nechalo město obnovit historický kazetový strop v obřadní síni radnice a v příštích letech se připravuje například obnova interiéru obřadní síně radnice, konkrétně lavic, křesel nebo obložení stěn včetně sloupů a zábradlí.

Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant. 

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest