Výsledky 17. ročníku soutěže obcí v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice byly slavnostně vyhlášeny v hotelu Královka v Janově nad Nisou. Nejlépe si v roce 2021 vedli v Albrechticích v Jizerských horách,  Kořenově a Doksech.

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost Eko-kom, a.s. Akce se konala pod záštitou krajského radního pro resort životního prostředí a zemědělství Václava Židka. V rámci vyhlášení výsledků se uskutečnilo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů Asekol a.s. (soutěž ve sběru drobného elektra) a Elektrowin a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).

V roce 2021 vytřídil každý obyvatel Libereckého kraje v průměru 22,6 kilogramu vytříděného papíru, 13,2 kilogramu plastů, 15,4 kilogramu skla, 27,9 kilogramu kovů a půl kilogramu nápojových kartonů. „To je tedy bezmála 80 kilogramů vytříděného odpadu, což je o téměř 8 kilogramů více než činí celorepublikový průměr.  Tento výsledek řadí Liberecký kraj na 5. příčku v pomyslném pořadí krajů,“ sdělila Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti Eko-kom.

Přestože se v soutěži na předních příčkách neumístila krajská metropole, je patrné, že třídění odpadů není lhostejné ani obyvatelům Liberce. Tam se loni každému obyvateli podařilo vytřídit v průměru 47,9 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Celkově tak bylo v roce 2021 v Liberci vytříděno a předáno k dalšímu zpracování více než 4.980 tun využitelných složek odpadů. K tomu připadlo ještě téměř 6 tisíc tun kovů.

Aktuálně mají v Libereckém kraji obyvatelé k dispozici více než 15.000 barevných nádob na tříděný odpad umístěných na veřejně přístupných místech. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo v kraji slouží v současnosti pro 115 obyvatel. Přitom ještě před dvěma lety to bylo 132 obyvatel, kteří se o průměrné sběrné hnízdo dělili.

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností Eko-kom, a.s. – aktuálně je to 214 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již třetím rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i poměr tříděného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, regionální manažer Eko-kom, a.s.

Finanční odměnu od kraje získávají první tři v každé kategorii. „Všichni finalisté obdrží zcela nové originální poháry, které vzešly z autorské soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto poháry věnoval do soutěže Liberecký kraj,“ připomněl radní Václav Židek.

První kategorií jsou obce do 500 obyvatel (celkem 5 finalistů), druhou kategorií jsou obce od 501 do 2.000 obyvatel (celkem 5 finalistů) a třetí kategorií jsou obce nad 2.000 obyvatel (celkem 5 finalistů). Zvláštní kategorií je pak ocenění za přínosný počin na poli odpadového hospodářství, za který je oceněna vždy jedna obec z každého okresu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE 2021

OBCE DO 500 OBYVATEL

1. místo                    Obec Albrechtice v Jizerských horách 30 000,- Kč
2. místo                    Obec Bedřichov 20 000,- Kč
3. místo                    Obec Tuhaň 10 000,- Kč
4. místo                    Obec Vítkovice věcná odměna
5. místo                    Obec Blatce věcná odměna

 

OBCE OD 501 DO 2.000 OBYVATEL

1. místo                   Obec Kořenov 30 000,- Kč
2. místo                   Město Jablonec nad Jizerou 20 000,- Kč
3. místo                   Město Dubá 10 000,- Kč
4. místo                   Obec Čistá u Horek věcná odměna
5. místo                   Obec Josefův Důl věcná odměna

 

OBCE NAD 2.000 OBYVATEL

1. místo                 Město Doksy 30 000,- Kč
2. místo                 Město Rokytnice nad Jizerou 20 000,- Kč
3. místo                 Město Jilemnice 10 000,- Kč
4. místo                 Město Semily věcná odměna
5. místo                 Město Smržovka věcná odměna

 

PŘÍNOSNÝ POČIN NA POLI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Okres Česká Lípa                     Obec Ždírec 10 000,- Kč
Okres Jablonec nad Nisou        Město Smržovka 10 000,-Kč
Okres Liberec                           Obec Stráž nad Nisou 10 000,-Kč
Okres Semily                            Obec Levínská Olešnice 10 000,- Kč

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice své ceny udělují již tradičně také kolektivní systémy Asekol a.s. a Elektrowin a.s. První jmenovaný v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil své vítěze ve dvou kategoriích.  V kategorii statutárních měst bralo prvenství statutární město Jablonec nad Nisou, v kategorii nad 5.000 obyvatel uspělo město Semily

V soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém Elektrowin a.s., byla hodnocena maximální celková výtěžnost na obyvatele taktéž ve dvou kategoriích. V obcích do 4.000 obyvatel bylo nejlepší město Dubá, v obcích nad 4.000 obyvatel zvítězilo město Doksy.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL a.s.

KATEGORIE STATUTÁRNÍ MĚSTA   Statutární město Jablonec nad Nisou 20.000,- Kč

KATEGORIE NAD 5 000 OBYVATEL Město Semily 20.000,- Kč

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN a.s.

KATEGORIE DO 4.000 OBYVATEL   Město Dubá 20.000,- Kč

KATEGORIE NAD 4.000 OBYVATEL Město Doksy 20.000,- Kč

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Zdroj: Liberecký kraj

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více
Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Ondřej Vetchý zavítal do Kunratic / Fotoreportáž

Obec Kunratice se dne 28. února 2024 stala hostitelem významné kulturní události, která přilákala více než 150 diváků do místního kulturního domu. Tato výjimečná akce, nazvaná "Přijede k nám Ondřej Vetchý", představila jednoho z nejuznávanějších českých herců, pana...

číst více

Pin It on Pinterest