Slavnostním přestřižením pásky bylo 22. září 2022 oficiálně potvrzeno zahájení provozu nové výrobní pobočky společnosti DGS Druckguss Systeme s. r. o., která vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku pro automobilový průmysl. Závod ve Frýdlantu zahájil zkušební provoz již 30. června 2022 po kolaudaci stavby a technologií. V současné době zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců, do roku 2025 by jich ve výrobních halách mělo pracovat až 400. Cílem společnosti DGS je co nejvíce využít pracovní potenciál Frýdlantska i služeb regionu.
 
Nová výrobní hala vznikla ve Frýdlantu nad kruhovým objezdem po levé straně ve směru na Kunratice. Je druhým výrobním závodem společnosti DGS v České republice, už od roku 1991 firma působí v nedalekém Liberci. „Nově získané projekty strukturálních dílů pro firmy Mercedes, Audi a BMW rozhodly o skutečnosti, že naše původní plány byly z pohledu plánované výstavby pro budoucnost firmy zcela nevhodné. Hlavním důvodem byla velikost odlitků, z tohoto vyplývající nevhodná infrastruktura závodu v Liberci, tím pádem neefektivita ve výrobě, vysoké náklady na výstavbu, stěhování technologií atd.  Museli jsme tedy naše plány přehodnotit a učinit zásadní rozhodnutí, které nás logicky nasměrovalo k výstavbě nového závodu,“ vysvětluje výrobní ředitel nového závodu DGS Luboš Pfohl. Z detailního screeningu, který firma provedla v celkem 8 státech východní Evropy, vyplynulo, že byla ČR vybrána jako preferovaná lokalita i přesto, že nebyla pro výstavbu „nejlevnější variantou“. Hlavními argumenty byly: profitabilní závod v Liberci, disponibilní know how ve výrobě strukturálních dílů, především však kvalitní a stabilní personál, který byl pro úspěšné zahájení výroby v dostupném Frýdlantu klíčový. Vhodný pozemek a podpora státní správy v místě výstavby, která byla podpořena podpisem memoranda dne 9. července 2019, přesvědčily majitele firmy DGS, že realizace výstavby na zelené louce ve Frýdlantu bude pro budoucnost celé skupiny DGS správným rozhodnutím.

Už v březnu loňského roku začaly na místě zemní práce, které odstartovaly první fázi výstavby. Dne 28. dubna 2021 pak došlo poklepáním na základní kámen k oficiálnímu zahájení stavby. Stavba rostla doslova před očima a za rok od slavnostního zahájení se do nové haly začaly stěhovat technologie a strojové vybavení.  Posledního června letošního roku proběhla kolaudace stavby a technologií a byl odstartován zkušební provoz. „Aktuálně je vše podřízeno testování technologie na všech operacích výroby strukturálních odlitků, které vyústí zákaznickými audity a následným uvolněním sériové výroby pro naše strategické zákazníky“ dodává Luboš Pfohl.

Nyní pracuje ve frýdlantské pobočce přibližně stovka zaměstnanců. Zaškolení nových pracovníků pro Frýdlant probíhá prozatím na libereckých pracovištích tak, aby zaměstnanci vstoupili do nového závodu se zkušenostmi z aktuálního provozu. Další zaměstnance se firma chystá nabírat. 

Po dvou až třech letech pak společnost DGS Druckguss Systeme chystá stavbu druhé části komplexu. Po jejím dokončení má v plánu zaměstnávat až 400 lidí. „Přínosem finální podoby frýdlantské pobočky jsou pracovní pozice pro místní občany, kterým tak odpadne dojíždění do okolních měst a obcí. Společnost DGS Druckguss Systeme také plánuje co nejvíce využívat nabídky služeb v regionu a spolupráce s místními firmami,“ ujišťuje Luboš Pfohl.

Nová výrobní hala ve Frýdlantu splňuje požadavky EIA (Studie posuzování vlivů záměrů na životní prostředí). Využívá také, stejně jako pobočka v Liberci, například systém vakuové destilace odpadních vod, která filtruje odpadní vodu z technologií a navrací ji zpět do systému.

Firma DGS Druckguss Systeme s. r. o. se zabývá výrobou tlakově litých odlitků ze slitin hliníku a hořčíku, hlavními zákazníky jsou automobilky Daimler, Audi, BMW a další. Výhodou odlitků společnosti DGS jsou vynikající mechanické vlastnosti s nízkou hmotností.

“Je malým zázrakem, že tři roky po tom, co tady firma DGS vykoupila pozemky, stojíme v hotové továrně, která je schopná vyrábět nejmodernější technologií hliníkové odlitky. Je pro Frýdlant i Frýdlantsko přínosem, protože dá v druhé fázi práci až čtyřem stovkám lidí, což samozřejmě Frýdlantsku pomůže. Průmysl tady v 90. letech dostal hodně zabrat a tohle je cesta, jak Frýdlantsko znovu ekonomicky nastartovat,” říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

“Těší mě, že se projekt nové fabriky povedlo zrealizovat, byli jsme společnosti DGS nápomocní každý ze své funkce, jak to šlo. Co jsme slíbili na memorandu splnit, jsme dotáhli. Teď je na vládě, jak se postaví k projektu nového silničního napojení Frýdlantu na Liberec, který je i kvůli zdejším podnikům opravdu důležitý,” uzavírá místostarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant

Dýně, strašidelné hry a výborná zábava!

Dýně, strašidelné hry a výborná zábava!

Přijďte s vašimi malými strašidélky Halloweenskou party, kterou pro vás připravuje komunitní centrum Free-club ve Frýdlantu. Tuto legraci plnou hrůzostrašných překvapení začínáme v úterý 31.října 2023 od 16.00 hodin ve frýdlantské besedě. Nebude...

číst více
V Hejnicích se konal Hejnicman pojedenácté

V Hejnicích se konal Hejnicman pojedenácté

V sobotu 14. října proběhl v Hejnicích za velmi nepříznivého deštivého počasí 11. ročník sportovně-turistické akce pro „drsné ženy a muže“ Hejnicman 2023. Zorganizoval ho liberecký spolek Jizerské aktivity ve spolupráci s Městem...

číst více

Pin It on Pinterest