KRAJ – Společná česko – polská hlídka a kontrola rekreačních objektů proběhla ve středu v Novém Městě pod Smrkem a okolí Hejnic. 

Součástí práce policistů v příhraničí je i mezinárodní spolupráce. Pro policisty z obvodních oddělení Nového Města pod Smrkem a Hejnic se jedná o spolupráci s polskými kolegy. Policisté v rámci společných hlídek provádějí nejen namátkové kontroly vozidel poblíž společné státní hranice, ale také dohlížejí na veřejný pořádek a bezpečnost v příhraničí a spolupracují na potírání páchání kriminality. Během společných hlídek dochází i k vzájemné výměně informací a zkušeností. Společné česko – polské hlídky jsou zde realizovány již po dobu deseti let a tato spolupráce se osvědčila, a to nejen díky jazykové bariéře. V případě naléhavého předání informací se policisté obou zemí schází na hraničním přechodu.

“Pandemie Covid – 19 nám bohužel realizaci těchto společných hlídek neumožnila, avšak nyní znovu probíhají od června letošního roku. Jsou realizovány zhruba dvakrát do měsíce, z toho jednou na našem území a jednou na území Polské republiky”, uvádí vedoucí obvodního oddělení Nového Města pod Smrkem npor. Jana Pokorná, DiS., která u Policie České republiky slouží již 31 let, z toho 12 let právě na Obvodním oddělení Nové Město pod Smrkem. 

Jedna ze společných hlídek probíhala ve středu 21. září 2022, a to ve služebním obvodu Nového Města pod Smrkem, poblíž státních hranic. 

“V rámci těchto společných hlídek se nám za poslední dobu podařilo dopadnout žháře”, dodává npor. Jana Pokorná, DiS.. Zároveň uvádí, že ačkoliv v minulosti měli problémy s pácháním kriminality ze strany polských občanů, za období posledního půl roku tyto problémy v jejich služebním obvodě neregistrují. 

Naopak se policistům z Nového Města pod Smrkem podařilo objasnit sérii krádeží vloupáním do rekreačních chalup a sérii podvodných jednání, kterou však mají na svědomí čeští občané. 

Protože se v příhraničí nachází i značné množství rekreačních objektů či domů, které se nacházejí mnohdy v odlehlých a opuštěných oblastech, věnují se policisté v tomto období kontrolám těchto objektů nejen v rámci běžného výkonu služby, ale i v rámci společných akcí s policejními psovody či s policisty z jiných oddělení. 

Na společnou kontrolu rekreačních objektů v okolí Hejnic se policisté z obvodního oddělení v Hejnicích v doprovodu policejních psovodů se služebními psy a také ve spolupráci s policisty na koních vydali ve stejný den, kdy probíhala společná česko – polská hlídka. Kontrolovali neporušenost chat a vhodné zabezpečení majetku chatařů. Majitelům zanechávali za dveřmi či okny lístek o provedené kontrole. Během dané akce zkontrolovali na tři desítky chat a rekreačních objektů. Při kontrole nezjistili žádný narušený objekt ani pohyb závadových osob. 

Na závěr vedoucí z Nového Města pod Smrkem npor. Jana Pokorná, DiS. uvádí: “Díky optimalizaci obvodních oddělení, která proběhla v nedávné době, se nám daří zajistit nepřetržitý výkon služby a zároveň vzájemnou zastupitelnost těchto oddělení”.

Zdroj: Policie ČR

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest