Víte, co se ve vaší obci bude dít – za měsíc, za rok, během deseti let? V Kunraticích se rozhodli, že o tom budou společně mluvit. Měli na co navázat: už v listopadu 2012 ze dvoudenního setkání “Na slovíčko, sousedé – kam cesta obce povede” vyplynula řada námětů pro tehdejší program rozvoje obce.

Tentokrát snili a plánovali obyvatelé Kunratic v pátek 10. a sobotu 11. února. V účastníky zaplněném sále kulturního domu se pracovalo, ale také slavilo. Úspěšné akce a splněné cíle minulého “Slovíčka” dokumentovala fotografická výstava „Inventura po 10 letech“. Na mapě Kunratic své sny o obci ukázaly žáci místní základní školy a nechyběl ani pohled na vesnici očima dětí ze školky. Nejoceňovanějšími příspěvky na sále byly dobroty věnované zdejšími hospodyněmi i hospodáři.

Celou dvoudenní akci připravovala skupina dobrovolníků a na organizaci se podílela i místní mládež. Jednání všech účastníků a menších pracovních skupin vedly v duchu tvorby vize komunity facilitátorky z MAS Frýdlantsko.

Velkou část úkolů a projektů potřebných k tomu, aby se v Kunraticích žilo líp, bude muset zajistit vedení obce. Nejméně pro dvě akce však bude zapotřebí se ještě sejít a znovu kunratické občany zapojit. Velké veřejné plánování bude totiž vyžadovat potřebná rekonstrukce objektu čp. 1. Odvážné účastníky si vyžádá také plánovaná brigáda na úklid potoku a řeky, jež by měla proběhnout v březnu u příležitosti Dne vody. Vítáni tak budou všichni, kdo mají sny a nebojí se přiložit ruku k dílu, aby je splnili.   

Po společně strávených hodinách nezbývá než Kunratickým popřát, aby se společně plánovanému dílu dařilo!

Jitka Doubnerová
Vedoucí pracovník SCLLD, manažer OPZ, OPŽP

Milan Götz
Starosta obce Kunratice

Pro Obecní úřad Kunratice nafotil Petr Bíma
www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz, www.bima.cz

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest