V sobotu 14. října se v Kunraticích na Frýdlantsku odehrála vskutku pamětihodná událost. Místní obyvatelé i přespolní návštěvníci se stali svědky oživení historického hodinového stroje, který po letech nečinnosti opět ukazuje čas z věže kostela Všech svatých.

Ve 14 hodin se začali scházet u kostelní věže první hosté, kteří začali ostýchavě nahlížet do útrob místního svatostánku, aby se o pár chvil později usadili do jeho lavic. Tak hojnou účast kunratický kostel léta nepamatuje. Uvítání přítomných se zhostil starosta obce Milan Götz, který pohovořil o smyslu sobotního setkání a nastínil, co bude následovat. Po úvodním přivítání předal slovní štafetu hodinářskému mistru Janu Markovi, jenž povykládal o hodinovém stroji z roku 1879 a jeho strůjci Adolfu Bergmannovi z Liberce, přičemž zmínil průběh restaurování, včetně úskalí, jímž čelil. Po poutavém vyprávění o hodinách se své role ujal správce místního kostela a frýdlantský děkan R.D. Mgr. Grzegorz Marian Czyźewski, který ve své modlitbě vyprosil bezchybný chod hodinového stroje, k němuž následně v doprovodu starosty obce a hodináře vystoupal s kropenkou a svěcenou vodou, aby přímo ve věži opravené technické památce požehnal.

Mezitím se návštěvníci přesunuli ven z kostela pod jeho věž, aby společně vzpomněli na posledního kunratického kostelníka, zvoníka, hodináře a knihovníka v jedné osobě pana Karla Málka staršího. Ten opustil pozemský svět před třemi lety a obnovy hodin, kterým věnoval obrovský kus života, se tak nedožil. Byla to vzácná příležitost připomenout si jeho nedocenitelný přínos k historii obce. Položením kytice a zapálením svíčky na jeho hrobě uctili přítomní jeho památku, přičemž nezapomněli poděkovat ani jeho ženě Janě, která se nemalou měrou podílela na údržbě zdejšího kostela.

Čas se nachýlil a za nedlouho měla nastat ona chvíle, kdy mělo dojít k oživení restaurovaných hodin. Do 15. hodiny přeci jen zbývala slabá čtvrthodinka a tak bylo ještě krátce pohovořeno o areálu místního hřbitova, jenž skrývá nejednu zajímavost. Jednou z nich je například nenápadná památka, a sice Křížová cesta, jejíž 14 zastavení lemuje jižní část ohradní zdi. I ta se v brzké době bude těšit péči, aby dělala místním radost. Povídání vyplnilo čekání na kýžený okamžik spuštění hodin. Za pět minut celá se do věže vydala trojice, jejímž úkolem bylo přesně v 15 hodin oživit prastarý časostroj a celé dění s tím spojené zdokumentovat. Starosta obce společně s hodinářem Janem Markem a fotografem Petrem Bímou si nechali obecenstvem odpočítat čas a přesně ve tři hodiny odpoledne lehký dotek hodinářův dodal impuls kyvadlu, čímž celé soukolí ožilo a započalo svou nekončící práci v měření času.

Po nastartování hodinového mechanizmu bylo načase odhalit přítomným návštěvníkům přichystané překvapení. Tím bylo pozvání na sladké občerstvení, připravené v prostorách Jedničky. O sladké i slané dobroty se postaraly místní ženy, za což jim patří obrovský dík. Kostelní hodiny nebyly jediné, které byly toho dne v centru pozornosti. Děti si měly možnost v tvořivé dílničce vyrobit své vlastní perníkové či keramické hodiny. Byla to skvělá příležitost pro nejmenší, jak se seznámit s ručičkovými hodinami a zároveň se pobavit. V prostorách bývalé přípravny krmiv vybízela k prohlídce instalovaná výstava o restaurátorském procesu. Návštěvníci tak mohli vidět nálezový stav hodinového stroje a několik milníků v jejich opravě od demontáže, přes čištění a historický průzkum v hodinářově ateliéru až po opětovnou montáž jednotlivých součástek v kostelní věži.

Na sklonku slavnosti starosta obce společně s hodinářem rozkrojili dort ve tvaru ciferníku kostelních hodin. Tímto symbolický aktem byla celá pamětihodná událost dovršena. Dort si následně mohli vychutnat všichni přítomní, kteří se zúčastnili této vzácné události, a tím byl tento nádherný den slavnostně zakončen.

Závěrem se sluší poděkovat všem statečným účastníkům, které neodradilo zprvu nevlídné počasí a přišli společně s námi prožít neopakovatelnou událost, k níž dochází jednou za desítky let. Touto cestou rovněž děkujeme našim pomocníkům, kteří se podíleli na sobotní slavnosti, zejména Monice Holštajnové, která obci věnovala „hodinový“ dort a také Michaele Pešákové, jež pro tuto událost věnovala obci zákusky. Vděčni jsme členkám spolku KUPA, které uklidily zdejší kostel a místním hasičům za přípravu zázemí. Janě Kosařové a Denise Podobské děkujeme za přípravu a věnování materiálu do tvořivé dílničky pro děti. A nakonec děkujeme všem, kteří doposud podpořili veřejnou sbírku „Probuzení hlasu kostelního času“, díky níž se podařilo kunratický hodinový stroj oživit. Sbírka i nadále pokračuje, neboť aby se naplnil zcela její název, musí se přivést k životu i odbíjecí mechanizmus, na což se velice těšíme.

Radostnou a slavnostní atmosféru pro obec na svých fotografiích tradičně zachytil Petr Bíma.

Milan Götz
starostka obce Kunratice

Pro Obecní úřad Kunratice nafotil Petr Bíma, www.freedlantsko.eu, www.reklama-frydlant.cz, www.bima.cz

 

V Kunraticích o víkendu oživí hlas kostelního času!

Před několika roky se v Kunraticích na kostele Všech svatých zastavil tikot věžních hodin. Po léta usilovné práce se celkově opotřeboval hodinový mechanismus, což způsobilo dočasné zastavení této historické památky. Možná by se mohlo zdát, že se jedná o nepodstatný detail, ale skutečnost je jiná. Zamrznutí hodinových ručiček jako by zastavilo čas v celé obci. Lidé si odvykli pohledu na kostelní věž kvůli informaci o aktuálním čase, odvykli si slyšet pravidelný zvuk odbíjení.

Nicméně občané Kunratic, ve spolupráci s vedením obce a Římskokatolickou farností ve Frýdlantu, v jejíž majetku se kostel nachází, se rozhodli vrátit prastaré hodiny do života. Společně zahájili veřejnou finanční sbírku s názvem “Probouzení hlasu kostelního času”, jejíž prostředky jsou, a i v budoucnu budou využity na opravu kostelních hodin.

Díky velkorysosti dárců v rámci sbírky “Probouzení hlasu kostelního času”, se hodinový stroj těší z šetrné péče od hodináře Jana Marka z Turnova. Dosud se podařilo shromáždit částku 290.000 Kč, která umožnila opravu tzv. jicího ústrojí.

Po letech tedy ožije hodinový stroj z přelomu 19. a 20. století a Kunratice u Frýdlantu se chystají to s úctou oslavit. V sobotu 14. října 2023 ve 14.00 hodin se sejdou na prostranství před kostelem a poslechnou si nejen proslov a poděkování kunratického starosty Milana Götze, ale i poutavé vyprávění turnovského hodináře Jana Marka o historii stroje i záludnostech jeho oprav. Uctěna bude též památka posledního hodináře a kostelníka Karla Málka. Přesně v 15.00 hodin budou hodiny, k velké radosti místních občanů, uvedeny do provozu a kostelní věž bude opět ukazovat čas. Pro malé i velké účastníky je připraveno překvapení. Děti si v tvořivých dílničkách budou moci vlastnoručně dle své fantazie ozdobit a domů odnést na památku perníkové nebo keramické hodiny. To pro dospěláky prozrazovat nebudeme!

Aby však byl zcela naplněn název sbírky, musí jicí stroj každou čtvrthodinu spustit bicí stroj, který pomocí táhel a paliček, na jeden cimbál oznamuje čtvrt, půl, tři čtvrtě a na druhý cimbál oznamuje hodinu celou. Tyto „Cimbály“ je tedy potřeba vyrobit nové, a tím hodiny opět získají svůj pravidelný hlas. Nyní na aktivity spojené s další opravou chybí přibližně 200.000 korun.

Pokud byste chtěli přispět na opravu těchto jedinečných hodin a navrátit jim zvuk, můžete tak učinit na transparentní účet
123-2340720257/0100, který je veden u Komerční banky. Přímo na akci budou k dispozici obecní sbírkové kasičky a také bude možno přispět do sbírky zakoupením upomínkových předmětů.

Všem, kdo přispěli a pomáhají tak vrátit do života tuto významnou památku obce, patří neskutečný dík. „Společně oživíme hlas kostelního času!“

Více v našem kalendáři akcí: ZDE

Fotogalerie: Per Bíma

Denisa Nedvídková

 

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

Ve Višňové ukázali podstávkové domy / Fotoreportáž

V neděli 26.května se Obec Višňová společně s některými majiteli podstávkových, či hrázděných domů poprvé připojila k projektu „Den otevřených podstávkových domů“, který každoročně pořádá a zajišťuje Nadace Umgebindehaus sídlící v Německu. Vše začalo ve Vísce, kde si...

číst více

Pin It on Pinterest